Драги Тасевски

    Неизвршен член

     Датум на раѓање

     12.03.1978 година

     Образование

     Економски факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје.

     Магистер по економски науки од областа на Банкарство и финансии, University of Sheffield.

CFA charterholder-CFA Institute.

Сегашно работно место

Генерален Секретар НЛБ Тутунска Банка

Работно искуство

9 години банкарско искуство во НЛБ Тутунска банка каде работи на неколку различни работни места како Советник на Управниот одбор, Генерален секретар и сл. Покрива повеќе сегменти како Човечки ресурси, Технологија и Организација, Управување со трошоци и сл.

3 години работи како директор на НЛБ Тутунска брокер.

Кариерата ја започна во Министерство за финансии каде работеше 2 години како Помошник Министер и Советник во сегментите на финансиската регулатива.

Професионални и останати активности

Член на Управен Одбор на Академија за банкарство и Информатичка технологија.
Член на Управен одбор на македонската асоцијација за човечки ресурси.

Семинари и обуки

НЛБ Бизнис академија и др.